Şantiyeci misiniz? O zaman doğru yerdesiniz. Sorun Cevaplayalım...
1 beğenilme 0 beğenilmeme
10k kez görüntülendi
İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde (28 puan) tarafından soruldu
tarafından yeniden etikenlendirildi
Geçen süre zarfında çalışma zorunluluğu varmıdır ?

3 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(96 puan) tarafından cevaplandı
tarafından düzenlendi

Merhabalar,

Öncelikle sorunuz için teşekkür ederiz. Cevaba gelirsek, B sınıfına geçmek için bir kaç yöntem var. Eğer C sınıfı iş güvenliği uzmanıysanız 3 sene geçince aşağıdaki evraklarla birlikte bir eğitim kurumuna baş vuru yaparsanız ve sınavda başarılı olursanız B sınıfı uzman olursunuz. Herhangi bir şekilde çalışma zorunluluğu yok.

1- (B) veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için eğitim kurumuna hitaben yazılmış dilekçe,
2- Geçerli (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi,
Açıklama: (30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun Geçici 5 inci maddesi gereğince değiştirilmiş şekliyle)
3- Lisans diploması,
4- Nüfus cüzdanı,
5- SGK prim ödeme belgesi
Açıklama: ((B) sınıfı için 3 yılı, (A) sınıfı için 4 yılı kapsayan ve kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma tarafından, bu kişi adına yapılan prim ödemesine ilişkin belge) 
6- İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,
7- Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı,
8- Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak imzasının bulunduğu,
· 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80 inci maddesine göre söz konusu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması zorunluluğu bulunması halinde, kurul karar defteri,
· İşçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim tutanakları,
· Risk değerlendirme çalışmaları,
· Acil durum planları gibi ispata yönelik belge ve dokümanlar.

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(96 puan) tarafından cevaplandı

Bu konu ile ilgili yasadaki ilgili maddeyi de aşağıya koyuyorum. Yukarıda belirttiğim birkaç yöntemi tanımlıyor.

MADDE 8 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
3) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,
EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan katılabilirler. Bakanlıkta geçen çalışma süreleri fiilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi süresinden sayılır ve bu durumda olanlar Bakanlıktaki görevlerinden ayrıldıkları takdirde hak ettiği belgenin sınavına doğrudan katılabilir.

1 beğenilme 0 beğenilmeme
(23 puan) tarafından cevaplandı
C sınıfı olarak 3 yıl çalışması gerekli. Bu süre içinde de isg katip sisteminden atanmış olma zorunluluğu bulunmaktadır.
(96 puan) tarafından yorumlandı
İsg katip zorunluluğu yeni mi?
(23 puan) tarafından yorumlandı
Yeni değil. Katip sisteminde atama olmadan yaptığınız çalışmalar bu 3 yıllık süreye dahil olmaz. Atamanızın olması şart.

İlgili sorular

1 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 5k kez görüntülendi
1 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 643 kez görüntülendi
22, Nisan, 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde tuba (13 puan) tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 195 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 249 kez görüntülendi
29, Aralık, 2021 Mekanik kategorisinde TAYFUN DEMİRTUĞ tarafından soruldu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 173 kez görüntülendi
...